طشت گذاری مسحد جامع ۹۷

طشت گذاری مسحد جامع ۹۷

مراسم طشت گذاري مسجد جامع پارساباد
مداح حاج نادر جوادي
سخنران نماينده ولي فقيه در استان :
دكتر سيد حسن عاملي
زمان :٩٧/٦/١٧ ساعت ١٠شب