مسجد جامع پارس اباد

مسجد جامع پارس اباد

  • موقعیت :

    استان اردبیل , شهر پارس اباد , منطقه موغان قدیم

  • نام :

    جامع پارس آباد

  • تاریخی :

    هست

  • توضیحات: