مکالمه شبیه خوانی عرب

مکالمه شبیه خوانی عرب

غم علامتی وار

بو دشت پر خطره نینوا دیلر نام

عیون خلق بو منزلده عین جاریه دور

داخی بیر اوزگه آدی دشت مار يه دور

آیری آدی وار

بیر آیری آدی شط الفرات دور مولا

غریبه ایله بیان

بودور صحیحی من بینوا سنه قربان

بیر اوزگه آدی وار ای مه سپر جلال

اورکلره یتشور ذاکر اولاندا حزن وملان

فضای عالم آرا معدن بلادور بو

که ای غریب آقا صحرای کرب و بلادور بو